Portada Micalet Projecte Far 2

Micalet Projecte Far 2

August 18, 2019

Titulo del libro: Micalet Projecte Far 2

Archivos: pdf, doc, epub, txt, mp3

Autor:

ISBN: 9788498249170

Descargar Leer

( Educación primaria ) Micalet Projecte Far 2

Micalet Projecte Far 2 y fue publicado por la editiorial BROMERA. esta disponible en idioma VALENCIANO. esta catalogado como un texto de ( Educación primaria ) Registrate ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El libro esta disponible en PDF, epub, audiolibro y muchos mas formatos. El registro es gratuito.

En el llibre de primer s’introdueix i es reforça l’aprenentatge progressiu de la lectoescriptura. El llibre de segon assegura i amplia el treball de lectoescriptura i la comprensió lectora. Potenciació les habilitats d’escoltar, parlar, llegir i escriure. Treball de les tipologies textuals més adequades per a cada curs. Contenen pàgines específiques de treball lúdic de les competències bàsiques. Autoavaluació en cada unitat i blocs temàtics per a repassar els continguts trimestrals. Amb gran quantitat de materials de suport al professorat: Guia didàctica, Recursos fotocopiables d’atenció a la diversitat, CD de recursos sonors, llicència per a l’ús en pissarra digital interactiva... Avaluacions inicials i finals, activitats de reforç i d’aprofundiment, avaluacions de totes les unitats i treball de la comprensió lectora en totes les assignatures. Amb solucionari de totes les activitats plantejades.