Portada Valencia Elemental

Valencia Elemental

September 18, 2019

Titulo del libro: Valencia Elemental

Archivos: pdf, doc, epub, txt, mp3

Autor:

ISBN: 9788482876825

Descargar Leer

( Lingüística del catalán ) Valencia Elemental

Valencia Elemental y fue publicado por la editiorial CASTELLNOU. esta disponible en idioma VALENCIANO. esta catalogado como un texto de ( Lingüística del catalán ) y contiene 372 paginas para deleitarse con su lectura. Registrate ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El libro esta disponible en PDF, epub, audiolibro y muchos mas formatos. El registro es gratuito.

Adreçat a persones adultes, aquest manual és una ajuda excel·lent per a aprendre a escriure correctament en valencià i, alhora, preparar-se per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. S"estructura en dotze unitats en cada una de les quals es treballen els diferents apartats en què es divideix la prova de la Junta Qualificadora: comprensió oral i lectora, expressió escrita i domini pràctic del sistema lingüístic (ortografia, morfologia i sintaxi, i lèxic). A més, s"ha afegit un apartat en cada unitat sobre el marc sociocultural. El llibre també ofereix diversos exemples de proves d"acord amb el nivell.